Cine suntem?

Peste 10 ani experiență. Peste 140 mil. € aprobați.
Cine suntem?

Proiecte

Nu învățăm din ”mers”. Am dovedit-o deja!

Proiecte

Consultanță

Nu suntem multilateral dezvoltați. Ci specializați.

Consultanță

Acces Clienți

Platforma de CRM, ERP, E-biz la dispoziția ta. Aici gasești proiectul tău.

Acces Clienți

Experiență

Cu ce ne lăudăm? Nu cu povești ci cu investiții

Experiență

Agricultură

Pentru că, orice s-ar întâmpla, toți avem nevoie de mâncare.

Agricultură

Transport

Nu degeaba romanii construiau drumuri. Sistemele de transport sunt vitale.

Transport

IT&C

Fără informatizare rămânem neproductivi. Investitii în hardware și software.

IT&C

Energia verde și Mediul înconjurător

Protejăm ceea ce am împrumutat de la copii nostrii. Natura.

Energie și Mediu

Strategii

Nu hârtii care costă mult făcute pe genunchi. Strategii reale de dezvoltare care atrag fonduri.

Strategii

Zootehnie și piscicultură

Avem un handicap în fața restului Europei. Pe care îl putem remedia. Acum.

Zootehnie și piscicultură

Schemele GBER si de minimis 4.2 si 4.2.a

Schemele GBER si de minimis 4.2 si 4.2.a

Desi este vara pare un mare pacat sa nu luati in considerare doua oportunitati de finantare lansate in data de 16.08.2016. Pragurile de calitate/aprobare sunt : PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2016 -  45 de puncte pentru perioada 16.08 – 31.08.2016 - 35 de puncte pentru perioada 01.09 –…

Citeste mai departe ...

Nota bene: Legea voluntariatului

Nota bene: Legea voluntariatului

In ultima perioada ne-am tot confruntat cu o inexacta ( ca sa nu spunem eronata) intelegere a voluntariatului, "remuneratiei" aferente (sic), contractului de munca/ voluntariat. Prezentam Legea spre conformitate. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaza participarea persoanelor fizice la activitatile de voluntariat desfasurate in folosul…

Citeste mai departe ...

POIM: 83 mil. EUR pentru energie din resurse regenerabile. Ghid în consultare.

POIM: 83 mil. EUR pentru energie din resurse regenerabile. Ghid în consultare.

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, a publicat astăzi, 22 august 2016, spre consultare versiunea revizuită a Ghidului Solicitantului aferent Axei Prioritare 6 - „Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul Specific…

Citeste mai departe ...

70,83 milioane de euro pentru retele moderne de distributie a energiei electrice, consum de energie monitorizat la nivel industrial si contoare inteligente in locuinte

70,83 milioane de euro pentru retele moderne de distributie a energiei electrice, consum de energie monitorizat la nivel industrial si contoare inteligente in locuinte

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat apelurile de proiecte pentru finantarea obiectivelor de investitii ce vizeaza crearea conditiilor tehnice necesare preluarii energiei electrice produsa din surse regenerabile de energie (20,96 mil. euro), implementarea de sisteme de monitorizare a consumului de energie la nivel industrial (11,75 mil. euro) si instalarea de…

Citeste mai departe ...

Sector Pomicol >> sM 4.2a - Procesare produse pomicole >> Schemele GBER și de minimis . Din 16 August

Sector Pomicol >> sM 4.2a - Procesare produse pomicole >> Schemele GBER și de minimis . Din 16 August

SCOPUL acordării sprijinului de minimis este de a crește competitivitatea întreprinderilor prin realizarea de produse noi, cu valoare adăugată, fără a afecta însă concurenţa pe piaţa internă şi comerţul intracomunitar într-o măsură contrară interesului comun.   OBIECTIVELE: Introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse  neagricole sau…

Citeste mai departe ...

sM 4.2 - Procesare produse agricole >> Schemele GBER și de minimis

sM 4.2 - Procesare produse agricole >> Schemele GBER și de minimis

SCOPUL:                   Scopul schemei de ajutor de stat GBER vizează îmbunătățirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizeză investiţii în domeniile de intervenţii eligibile menţionate în prezentul Ghid. Scopul acordării sprijinului de minimis este de a crește competitivitatea întreprinderilor prin realizarea de produse noi, cu valoare adăugată, fără…

Citeste mai departe ...

ANUNT LANSARE PROGRAMUL START 2016

ANUNT LANSARE PROGRAMUL START 2016

Incepand cu data de 16.08.2016 ora 10.00 va fi activa aplicatia de inscriere a planurilor de afaceri in cadrul Programului START 2016 Aplicatia va fi activa pana in data de 30.08.2016, ora 20.00. Pentru a consulta procedura de implementare precum si anexele accesati: http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2016/programul-pentru-stimularea-nfiin-rii-i-dezvolt-rii-micro-ntreprinderilor-de-c-tre-ntreprinz-torii-debutan-i-n-afaceri-srld Succes !  

Citeste mai departe ...

S-a scurtat timpul. T-30

S-a scurtat timpul. T-30

Asa cum spuneam, hitul anului 2016 pare sa fie POR 21A. De ce ? Pentru ca exista oportunitatea reala de a finanța dezvoltări de afaceri, extinderi ale liniilor de producție în mediul urban ( mai putin Buc- Ilfov) cu 200.000 EUR. 80% nerambursabil. Timpul în schimb curge repede. Depunerea este…

Citeste mai departe ...

Pensiune Eselnita #1

Port Dunare (Oltenita) #2

Pensiune Eselnita #2

Centru Agrement SPA (Corbeanca) #1

Centru Social (Oltenita) #1

Insula Simian #1

Pensiune Eselnita #3

Port Dunare (Oltenita) #2

Centrul de Afaceri (Sibiu) #1

Centru de Agrement SPA (Corbeanca) #2

Centru de Afaceri (Sibiu) #2

Centru de Agrement SPA (Corbeanca) #3

Cresa Copii (Tuzla) #1

Pensiune Albesti #1

Programul Operațional Competitivitate POC

Programul Operațional Competitivitate (POC)

Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și (b) infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate.
Pachetul financiar total pentru programul operațional este stabilit la suma de 1 329 787 234 EUR, ea urmând să fie asigurată din următoarele linii bugetare specifice:
EUR 1 080 699 494 (FEDR — Regiuni mai puțin dezvoltate);
EUR    249 087 740 (FEDR — Regiuni mai dezvoltate)

Programul Operaţional Capital Uman POCU

Programul Operațional Capital Uman (PO CU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

Programul Operațional Regional POR

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului Operațional Regional 2007-2020 și unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020.
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015.

Programul Operational Infrastructura Mare POIM

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.
Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele.POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Programul Operațional Capacitate Administrativă PO CA

POCA va promova crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri clare, simple și predictibile de funcționare. O astfel de administrație trebuie să fie capabilă să ofere decidenților politici instrumentele necesare fundamentării și implementării unor politici publice în interesul cetățenilor. Optimizarea administrației este o condiție importantă pentru punerea în aplicare a oricărei schimbări structurale către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală PNDR

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) – program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.Investitorii au noi oportunităţi financiare pentru proiecte de investiţii  în dezvoltarea agriculturii şi a zonei rurale. Fermierii, societăţile private şi autorităţile publice locale au la dispoziţie aproximativ 8 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru investiţii la standarde europene, eficiente şi rentabile.

Contacteaza-ne

12 + 9 =

E-Invest / Certificare ISO 9001:2014 / ISO 27001:2013

Standardul ISO este in fapt o certificare oferita clientilor ca E-Invest Marketing functioneaza in acord si pe baza unui sistem de calitate recunoscut international si care este reprezentativ atat pentru calitatea produselor si serviciilor, cat si pentru managementului organizatiei. “ISO” reprezinta abrevierea din limba engleza a “International Organization for Standardization” (Organizatia Internationala pentru Standardizare). Calitatea serviciilor, produselor, managementului care, in fapt, influenteaza calitatea celorlalte produse si procese ale companiei reprezinta un factor decisiv in derularea activitatii noastre. Aceasta calitate contribuie, direct sau indirect, la marirea cifrei de afaceri, la pastrarea pozitiei de piata, cucerirea a noi nise de piata, imbunatarirea imaginii firmei, cresterea increderii clientilor si furnizorilor in serviciile oferite de E-Invest.

ISO2ISO1