Cine suntem?

Peste 10 ani experiență. Peste 140 mil. € aprobați.
Cine suntem?

Proiecte

Nu învățăm din ”mers”. Am dovedit-o deja!

Proiecte

Consultanță

Nu suntem multilateral dezvoltați. Ci specializați.

Consultanță

Acces Clienți

Platforma de CRM, ERP, E-biz la dispoziția ta. Aici gasești proiectul tău.

Acces Clienți

Experiență

Cu ce ne lăudăm? Nu cu povești ci cu investiții

Experiență

Agricultură

Pentru că, orice s-ar întâmpla, toți avem nevoie de mâncare.

Agricultură

Transport

Nu degeaba romanii construiau drumuri. Sistemele de transport sunt vitale.

Transport

IT&C

Fără informatizare rămânem neproductivi. Investitii în hardware și software.

IT&C

Energia verde și Mediul înconjurător

Protejăm ceea ce am împrumutat de la copii nostrii. Natura.

Energie și Mediu

Strategii

Nu hârtii care costă mult făcute pe genunchi. Strategii reale de dezvoltare care atrag fonduri.

Strategii

Zootehnie și piscicultură

Avem un handicap în fața restului Europei. Pe care îl putem remedia. Acum.

Zootehnie și piscicultură

PNDR 4.3. Drumuri de exploatare agricola, silvica si irigatii

PNDR 4.3. Drumuri de exploatare agricola, silvica si irigatii

Submasura 4.3 – investitii in dezvoltarea de drumuri agricole, forestiere si irigatii va fi lansata in martie 2017. Potențialilor beneficiari le atasam Checklistul subMasurii . Sprijinul public nerambursabil Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși: -1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigații…

Citeste mai departe ...

Romania Start Up Nation

Romania Start Up Nation

In lipsa Ghidului versiunea finala, potențialii beneficiarii ai granturilor Romania Start Up Nation par a fi dezorientați. Ce se poate face in aceasta perioada ? Cu siguranta se poate infiinta societatea comerciala care va fi beneficiara finanțării. Lista codurilor CAEN eligibile este neschimbata dar s-au schimbat punctele acordate pentru tipurile…

Citeste mai departe ...

Schimbare majora Start-Up Nation !

Schimbare majora Start-Up Nation !

La nici 3 zile după publicarea Ghidului in consultare publica, regula este schimbata prin publicarea, astazi, 28.02.2016, a unui nou Ghid. Principala schimbare este regula "Primul venit, primul servit" dacă ai peste 50 puncte. In rest, Ghidul pare sa fie asemănător celui inițial. Desigur așteptăm cu interes versiunea finala a…

Citeste mai departe ...

Start Up Nation -Coduri CAEN

Start Up Nation -Coduri CAEN

In cadrul programului Start Up Nation ( se preconizează deschiderea pe data 01. Mai.2017) vor fi disponibile cca 10.000 granturi nerambursabile pentru start-up-uri din mediul urban, fiecare in cuantum de 200.000 lei. Selecția proiectelor se va face functie de punctajul obtinut si, asa cum va prezentam, de codul CAEN principal…

Citeste mai departe ...

Incubatoare si centre de afaceri POR 2.1.B

Incubatoare si centre de afaceri POR 2.1.B

Un nou ghid a fost publicat spre consultare publica : POR 2.1. B. Linia de finanțare este destinata înființării/ dezvoltării de noi Incubatoare de afaceri la nivel național ( atat urban cat si rural, mai putin regiunea Buc-IF si ITI Delta Dunarii). Finanțările nerambursabile variază intre 200.000 EUR si 7.000.000…

Citeste mai departe ...

Coduri CAEN eligibile si incadrarea lor - Start Up Nation

Coduri CAEN eligibile si incadrarea lor - Start Up Nation

Pentru clarificare atasam lista codurilor CAEN eligibile si, mai ales, incadrarea lor in segmentele de punctaj. Amintim ca , potrivit Criteriilor de punctaj, proiectele vor avea urmatoarele punctaje functie de activitatea desfasurata : Productie - 30 puncte Industrii creative - 25 puncte Servicii - 20 puncte Comert si alte servicii…

Citeste mai departe ...

Checklist Start Up Nation

Checklist Start Up Nation

Checklist – Rezumat Start Up Nation Puteti descarca acest material in format pdf aici : Checklist Start Up Nation Data incepere depunere proiecte : 1 Mai 2017 Suma nerambursabila maxima : 200.000 lei Cofinantare recomandata : 10% - 20.000 lei Sursa de finantare : Bugetul de stat prin Ordonanţa de…

Citeste mai departe ...

Start-up Nation in linie dreapta !

Start-up Nation in linie dreapta !

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a lansat astăzi, 22 februarie 2017, în consultare publică proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea normelor de implementare a OUG nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici și mijlocii (Programul Start-up Nation - Romania).   . Propunerile și observațiile se pot transmite până pe…

Citeste mai departe ...

Pensiune Eselnita #1

Port Dunare (Oltenita) #2

Pensiune Eselnita #2

Centru Agrement SPA (Corbeanca) #1

Centru Social (Oltenita) #1

Insula Simian #1

Pensiune Eselnita #3

Port Dunare (Oltenita) #2

Centrul de Afaceri (Sibiu) #1

Centru de Agrement SPA (Corbeanca) #2

Centru de Afaceri (Sibiu) #2

Centru de Agrement SPA (Corbeanca) #3

Cresa Copii (Tuzla) #1

Pensiune Albesti #1

Programul Operațional Competitivitate POC

Programul Operațional Competitivitate (POC)

Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și (b) infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate.
Pachetul financiar total pentru programul operațional este stabilit la suma de 1 329 787 234 EUR, ea urmând să fie asigurată din următoarele linii bugetare specifice:
EUR 1 080 699 494 (FEDR — Regiuni mai puțin dezvoltate);
EUR    249 087 740 (FEDR — Regiuni mai dezvoltate)

Programul Operaţional Capital Uman POCU

Programul Operațional Capital Uman (PO CU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

Programul Operațional Regional POR

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului Operațional Regional 2007-2020 și unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020.
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015.

Programul Operational Infrastructura Mare POIM

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.
Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele.POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Programul Operațional Capacitate Administrativă PO CA

POCA va promova crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri clare, simple și predictibile de funcționare. O astfel de administrație trebuie să fie capabilă să ofere decidenților politici instrumentele necesare fundamentării și implementării unor politici publice în interesul cetățenilor. Optimizarea administrației este o condiție importantă pentru punerea în aplicare a oricărei schimbări structurale către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală PNDR

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) – program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.Investitorii au noi oportunităţi financiare pentru proiecte de investiţii  în dezvoltarea agriculturii şi a zonei rurale. Fermierii, societăţile private şi autorităţile publice locale au la dispoziţie aproximativ 8 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru investiţii la standarde europene, eficiente şi rentabile.

Contacteaza-ne

10 + 5 =

E-Invest / Certificare ISO 9001:2014 / ISO 27001:2013

Standardul ISO este in fapt o certificare oferita clientilor ca E-Invest Marketing functioneaza in acord si pe baza unui sistem de calitate recunoscut international si care este reprezentativ atat pentru calitatea produselor si serviciilor, cat si pentru managementului organizatiei. “ISO” reprezinta abrevierea din limba engleza a “International Organization for Standardization” (Organizatia Internationala pentru Standardizare). Calitatea serviciilor, produselor, managementului care, in fapt, influenteaza calitatea celorlalte produse si procese ale companiei reprezinta un factor decisiv in derularea activitatii noastre. Aceasta calitate contribuie, direct sau indirect, la marirea cifrei de afaceri, la pastrarea pozitiei de piata, cucerirea a noi nise de piata, imbunatarirea imaginii firmei, cresterea increderii clientilor si furnizorilor in serviciile oferite de E-Invest.

ISO2ISO1