Cine suntem?

Peste 10 ani experiență. Peste 140 mil. € aprobați.
Cine suntem?

Proiecte

Nu învățăm din ”mers”. Am dovedit-o deja!

Proiecte

Consultanță

Nu suntem multilateral dezvoltați. Ci specializați.

Consultanță

Acces Clienți

Platforma de CRM, ERP, E-biz la dispoziția ta. Aici gasești proiectul tău.

Acces Clienți

Experiență

Cu ce ne lăudăm? Nu cu povești ci cu investiții

Experiență

Agricultură

Pentru că, orice s-ar întâmpla, toți avem nevoie de mâncare.

Agricultură

Transport

Nu degeaba romanii construiau drumuri. Sistemele de transport sunt vitale.

Transport

IT&C

Fără informatizare rămânem neproductivi. Investitii în hardware și software.

IT&C

Energia verde și Mediul înconjurător

Protejăm ceea ce am împrumutat de la copii nostrii. Natura.

Energie și Mediu

Strategii

Nu hârtii care costă mult făcute pe genunchi. Strategii reale de dezvoltare care atrag fonduri.

Strategii

Zootehnie și piscicultură

Avem un handicap în fața restului Europei. Pe care îl putem remedia. Acum.

Zootehnie și piscicultură

Sase programe naționale de sprijinire a IMM-urilor

Sase programe naționale de sprijinire a IMM-urilor

Astăzi au fost publicate, spre consultare, sase programe naționale de sprijin a IMM-urilor. Aceste programe sunt administrate de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat si sunt : PROIECT Procedura EMPRETEC - 06.02.2017 PROIECT Procedura Târgul IMM 2017 - 06.02.2017 PROIECT Procedura femeia manager 2017 - 06.02.2017 PROIECT…

Citeste mai departe ...

Inca un pas spre incubatoare

Inca un pas spre incubatoare

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Florin Jianu, a decis prin Ordin de Ministru, aprobarea responsabilitatilor Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 102/ 2016 privind Incubatoarele de Afaceri. Prin Ordin se aproba normele de aplicare privind Incubatoarele de Afaceri, titlul de…

Citeste mai departe ...

Si totuși POR 2.1

Si totuși POR 2.1

In data de 18.01.2017, M.D.R.A.P.&F.E. ( lung acronim) publica ordinul 97.18.01.2017 prin care se prelungește perioada de depunere a proiectelor POR 2.1. pana in data de (max) 27.04.2017. Desigur, dacă vor fi depuse destule proiecte, axa va fi închisă mai devreme. Vestea buna pentru cei care nu au depus din…

Citeste mai departe ...

Turismul finanțat prin POR 2.2.

Turismul finanțat prin POR 2.2.

Avem mai multe întrebări legate de eligibilitatea investițiilor în turism prin POR 2.2. Răspunsul este simplu: Da, sunt eligibile activitățile turistice subscrise celor patru coduri CAEN mai jos mentionate. In cazul acestor coduri CAEN , beneficiarul obține doar 5 punct din 15 posibile. Ceea ce face ca proiectul sa necesite…

Citeste mai departe ...

A mai rămas 1 luna

A mai rămas 1 luna

In data de 23.02.2017 se deschide faimosul POR 2.2. Credem ca acesta va fi "hit"-ul anului pentru societățile comerciale din urban. Condițiile de eligibilitate sunt ușor de atins iar zona activităților finanțabile ( identificate prin lista Codurilor CAEN eligibile) permit dezvoltări pe toate verticalele industriale. Asa cum aminteam, sunt eligibile…

Citeste mai departe ...

POR 31 B. Cladiri publice !

POR 31 B. Cladiri publice !

Pe 27 decembrie 2016, MDRAP a aprobat versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice,…

Citeste mai departe ...

Subiecte de interes

Subiecte de interes

La sfârșitul anului facem o mica trecere in revista a oportunităților de finanțare active sau care urmeaza a fi deschise în perioada imediata. In primul rand reamintim faptul ca pe 23.Februarie.2017 se va deschide sesiunea de depunere proiecte POR 2.2. Pe scurt : 1.ooo.ooo EUR nerambursabil, 70%-30%, în zone Urbane…

Citeste mai departe ...

Atenție la detalii.

Atenție la detalii.

Sunt câteva zile de lucru intre sărbătoarea Crăciunului si Anul Nou. Mai nimic de făcut ( greu de îngrășat porcul în ajun..mai ales dacă ajunul a trecut deja) dar sunt câteva detalii critice care trebuiesc/pot fi rezolvate. Aici facem referire la condițiile de eligibilitate ale societăților comerciale pentru accesarea de…

Citeste mai departe ...

Pensiune Eselnita #1

Port Dunare (Oltenita) #2

Pensiune Eselnita #2

Centru Agrement SPA (Corbeanca) #1

Centru Social (Oltenita) #1

Insula Simian #1

Pensiune Eselnita #3

Port Dunare (Oltenita) #2

Centrul de Afaceri (Sibiu) #1

Centru de Agrement SPA (Corbeanca) #2

Centru de Afaceri (Sibiu) #2

Centru de Agrement SPA (Corbeanca) #3

Cresa Copii (Tuzla) #1

Pensiune Albesti #1

Programul Operațional Competitivitate POC

Programul Operațional Competitivitate (POC)

Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și (b) infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate.
Pachetul financiar total pentru programul operațional este stabilit la suma de 1 329 787 234 EUR, ea urmând să fie asigurată din următoarele linii bugetare specifice:
EUR 1 080 699 494 (FEDR — Regiuni mai puțin dezvoltate);
EUR    249 087 740 (FEDR — Regiuni mai dezvoltate)

Programul Operaţional Capital Uman POCU

Programul Operațional Capital Uman (PO CU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

Programul Operațional Regional POR

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului Operațional Regional 2007-2020 și unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020.
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015.

Programul Operational Infrastructura Mare POIM

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.
Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele.POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Programul Operațional Capacitate Administrativă PO CA

POCA va promova crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri clare, simple și predictibile de funcționare. O astfel de administrație trebuie să fie capabilă să ofere decidenților politici instrumentele necesare fundamentării și implementării unor politici publice în interesul cetățenilor. Optimizarea administrației este o condiție importantă pentru punerea în aplicare a oricărei schimbări structurale către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală PNDR

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) – program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.Investitorii au noi oportunităţi financiare pentru proiecte de investiţii  în dezvoltarea agriculturii şi a zonei rurale. Fermierii, societăţile private şi autorităţile publice locale au la dispoziţie aproximativ 8 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru investiţii la standarde europene, eficiente şi rentabile.

Contacteaza-ne

13 + 14 =

E-Invest / Certificare ISO 9001:2014 / ISO 27001:2013

Standardul ISO este in fapt o certificare oferita clientilor ca E-Invest Marketing functioneaza in acord si pe baza unui sistem de calitate recunoscut international si care este reprezentativ atat pentru calitatea produselor si serviciilor, cat si pentru managementului organizatiei. “ISO” reprezinta abrevierea din limba engleza a “International Organization for Standardization” (Organizatia Internationala pentru Standardizare). Calitatea serviciilor, produselor, managementului care, in fapt, influenteaza calitatea celorlalte produse si procese ale companiei reprezinta un factor decisiv in derularea activitatii noastre. Aceasta calitate contribuie, direct sau indirect, la marirea cifrei de afaceri, la pastrarea pozitiei de piata, cucerirea a noi nise de piata, imbunatarirea imaginii firmei, cresterea increderii clientilor si furnizorilor in serviciile oferite de E-Invest.

ISO2ISO1