More

  Ce sunt instrumentele financiare, tipuri și alte exemple

  Instrumentele financiare reprezintă componenta esențială a modului în care oamenii investesc, tranzacționează și gestionează banii. De la acțiuni și obligațiuni până la criptomonede, instrumentele financiare oferă multe opțiuni pentru a-ți atinge obiectivele financiare. 

  Dar ce sunt instrumentele financiare și care sunt cele mai comune tipuri de instrumente pe care le poți întâlni în lumea financiară? În continuare vei învăța ce reprezintă instrumentele financiare, tipurile lor, modurile în care sunt folosite și vom oferi exemple concrete pentru a înțelege mai bine acest subiect  destul de complex.

  Ce sunt instrumentele financiare?

  Ce sunt instrumentele financiare?

  Sursa foto

  Instrumentele financiare reprezintă instrumente sau contracte care permit participanților din piața financiară să-și gestioneze riscurile financiare, să-și investească economiile și să efectueze tranzacții cu active financiare. 

  Aceste instrumente sunt utilizate în mod obișnuit în domeniul financiar și au diverse scopuri, de la obținerea de capital și protejarea împotriva fluctuațiilor de preț până la speculație și gestionarea portofoliilor de investiții.

  Instrumentele financiare pot fi împărțite în mai multe categorii principale, inclusiv:

  • Instrumente de datorie (de credit): Acestea includ obligațiuni, certificate de depozit (CD-uri), bonuri guvernamentale și alte titluri de valoare care reprezintă o datorie a emitenților față de investitori. Investitorii primesc dobânzi sau cupoane pentru deținerea acestor instrumente și primesc înapoi suma investită la maturitate.
  • Instrumente de capital: Acestea includ acțiuni sau acțiuni preferențiale, care reprezintă o parte de proprietate într-o companie. Investitorii la aceste instrumente devin acționari și împart profiturile și pierderile companiei.
  • Instrumente derivate: Acestea includ opțiuni, futures, swap-uri și alte contracte financiare care derivează valoarea lor dintr-un activ subiacent, cum ar fi acțiuni, valute, rate dobânzi sau mărfuri. Derivatele sunt utilizate pentru speculație sau pentru gestionarea riscurilor.
  • Instrumente de piață monetară: Acestea sunt instrumente cu scadență scurtă și includ titluri de valoare precum hârtii de trezorerie, bonuri comerciale, certificate de trezorerie și altele. Ele sunt folosite pentru investiții pe termen scurt și pentru menținerea lichidității.
  • Instrumente structurate: Acestea sunt produse financiare complexe care combină mai multe instrumente financiare pentru a crea produse personalizate, cum ar fi certificatele de investiții garantate, obligațiunile garantate cu venituri și altele.

  Instrumentele financiare pot fi tranzacționate pe piețele financiare sau pot fi utilizate pentru a crea produse de investiții mai complexe. Ele joacă un rol esențial în funcționarea economiei globale, permițând companiilor să-și strângă capital, investitorilor să-și diversifice portofoliile și traderilor să speculeze pe piețele financiare. 

  Cum se clasificarea Instrumentelor Financiare

  Cum se clasificarea Instrumentelor Financiare

  Sursa foto

  Instrumentele financiare sunt categorisite în funcție de caracteristicile și scopurile lor specifice. Iată o clasificare a instrumentelor financiare:

  Instrumente financiare derivate: 

  Instrumentele financiare derivate sunt contracte ale căror valori depind de prețurile sau randamentele altor active subiacente. Acestea sunt utilizate pentru speculație și pentru gestionarea riscurilor. Exemple de instrumente financiare derivate includ:

  • Opțiuni: Acestea conferă posesorilor dreptul, dar nu obligația, de a cumpăra sau vinde un activ la un preț specific în viitor. De exemplu, o opțiune de cumpărare permite cumpărătorului să cumpere acțiuni la un anumit preț în viitor.
  • Futures: Acestea sunt contracte standardizate care obligă părțile să cumpere sau să vândă un activ la o dată viitoare și la un preț prestabilit. Futures-urile sunt adesea utilizate pentru a specula asupra mișcărilor prețurilor în piețe precum cele ale mărfurilor sau valutelor.
  • Swaps: Acestea sunt contracte în care două părți agreează să schimbe fluxuri de plăți bazate pe diferite tipuri de dobânzi sau valute. Swaps-urile sunt folosite pentru a gestiona riscuri legate de ratele dobânzii sau valute.

  Instrumente financiare cu venit fix: 

  Instrumentele financiare cu venit fix sunt emise pentru a furniza investitorilor un flux regulat de venituri sub formă de dobânzi sau dividend. Exemple includ:

  • Obligațiuni: Acestea reprezintă datorii emise de guverne, companii sau entități pentru a strânge capital. Investitorii primesc dobânzi periodice și își recuperează capitalul investit la maturitate.
  • Certifikate de depozit (CD-uri): Sunt emise de bănci și reprezintă depozite cu o dobândă fixă pentru o perioadă specifică. Investitorii obțin dobânda la maturitate.
  • Hârtii de trezorerie: Sunt emise de guvernele naționale și sunt considerate cele mai sigure instrumente cu venit fix. Investitorii primesc dobânda și capitalul investit la maturitate.

  Instrumente financiare primare: 

  Instrumentele financiare primare sunt emise direct de emitent și sunt vândute pentru a strânge capital. Exemple includ:

  • Acțiuni: Reprezintă proprietatea unei părți a unei companii. Investitorii la acțiuni devin acționari și participă la profiturile și pierderile companiei.
  • Obligațiuni corporative: Sunt emise de companii pentru a obține capital. Investitorii primesc dobânzi și sunt creditorii companiei emitente.

  Instrumente financiare sintetice: 

  Instrumentele financiare sintetice sunt create prin combinarea mai multor instrumente financiare pentru a crea produse personalizate sau pentru a obține expunere la anumite piețe sau active. Exemple includ:

  • ETF-uri (Fonduri tranzacționate la bursă): Acestea sunt fonduri de investiții care sunt tranzacționate ca acțiuni pe bursele de valori. ETF-urile sunt proiectate pentru a urmări un indice, un sector sau o categorie de active și oferă o modalitate eficientă de a obține expunere la diverse piețe.
  • Certificate de investiții garantate: Acestea sunt produse sintetice care oferă expunere la performanța unui indice sau a unui portofoliu de active fără a implica achiziția directă a activelor subiacente.

  Cum poți folosi instrumentele financiare

  Instrumentele financiare funcționează în funcție de tipul și caracteristicile lor specifice, iar modul lor de funcționare poate varia considerabil de la un tip la altul. Iată o privire generală asupra modului în care funcționează diferitele tipuri de instrumente financiare:

  Instrumente financiare derivate:

  • Opțiuni: Un investitor achiziționează o opțiune pentru a cumpăra sau vinde un activ la un preț prestabilit în viitor. Dacă prețul activului subiacent atinge sau depășește prețul de exercitare al opțiunii, investitorul poate decide să exercite opțiunea.
  • Futures: Investitorii încheie contracte futures pentru a cumpăra sau vinde active subiacente la o dată ulterioară și la un preț stabilit anterior. Aceste contracte pot fi lichidate înainte de scadență sau pot fi păstrate până la maturitate.
  • Swaps: Două părți se angajează să efectueze schimburi periodice de plăți bazate pe dobânzi sau valute. Scopul poate fi de a proteja împotriva fluctuațiilor ratelor dobânzii sau de a obține un flux de numerar constant.

  Instrumente financiare cu venit fix:

  • Obligațiuni: Investitorii achiziționează obligațiuni emise de guverne, companii sau alte entități și primesc dobânzi periodice până la maturitatea obligațiunii, când primesc suma investită.
  • Certifikate de depozit (CD-uri): Investitorii depun bani la o bancă pentru o perioadă specifică și primesc dobândă la maturitatea certificatului.
  • Hârtii de trezorerie: Investitorii cumpără hârtii de trezorerie emise de guvern pentru a investi într-un activ sigur cu dobândă.

   Instrumente financiare primare:

  • Acțiuni: Companiile emit acțiuni pentru a strânge capital. Investitorii cumpără acțiuni și devin acționari, primind dividendele și având dreptul de a vota la întâlnirile acționarilor.
  • Obligațiuni corporative: Companiile emit obligațiuni pentru a obține finanțare. Investitorii primesc dobânzi și sunt creditorii companiei.

  Instrumente financiare sintetice:

  • ETF-uri (Fonduri tranzacționate la bursă): ETF-urile sunt fonduri care dețin active subiacente, cum ar fi acțiuni sau obligațiuni, și sunt tranzacționate la bursă ca acțiuni. Investitorii pot cumpăra sau vinde părți din ETF-uri la prețurile de piață curente.
  • Certificate de investiții garantate: Aceste certificate oferă expunere la performanța unui indice sau a unui portofoliu de active, fără a implica achiziția directă a acestor active.

  Strategii de investiții și sugestii pentru fiecare instrument financiar

  Strategii de investiții și sugestii pentru fiecare instrument financiar

  Sursa foto

  Investițiile în instrumente financiare pot varia în nivelul lor de risc, iar alegerea instrumentelor potrivite depinde de obiectivele, toleranța la risc și orizontul de investiții al fiecărui investitor. Dacă doriți să investiți în instrumente financiare mai puțin riscante, iată câteva sfaturi și strategii:

  Obligațiuni de calitate înaltă:

  • Investiți în obligațiuni emise de guverne sau companii cu ratinguri de credit înalte. Acestea sunt considerate mai puțin riscante, dar pot oferi rate de dobândă mai mici.
  • Diversificați portofoliul de obligațiuni pentru a reduce riscul asociat cu o singură emisiune sau sector.

  Certificate de depozit (CD-uri):

  • CD-urile sunt instrumente cu dobândă fixă și termen fix emise de bănci. Acestea sunt considerate a fi foarte sigure, deoarece sunt asigurate de FDIC în Statele Unite.
  • Alegeți CD-uri cu termene care se potrivesc obiectivelor dvs. financiare, cum ar fi CD-uri pe termen scurt pentru economii de rezervă sau CD-uri pe termen lung pentru obiective aferente pensiei.

  Hârtii de trezorerie:

  • Hârtiile de trezorerie emise de guvern sunt considerate cele mai sigure instrumente financiare. Ele pot fi achiziționate direct de la Trezoreria Statelor Unite.
  • Hârtiile de trezorerie oferă o modalitate excelentă de a proteja capitalul și de a obține un flux de numerar sigur.

  Fonduri mutuale de obligațiuni:

  • Fondurile mutuale de obligațiuni pot oferi expunere la o gamă diversificată de obligațiuni. Cautați fonduri cu obiective de investiții și ratinguri de risc care se potrivesc cu profilul dvs. de risc.
  • Diversificarea în cadrul unui fond mutual poate ajuta la reducerea riscului asociat cu investițiile într-o singură emisiune de obligațiuni.

  Fonduri de piață monetară:

  • Aceste fonduri investesc în instrumente cu scadență scurtă, precum certificate de depozit, hârtii de trezorerie și instrumente de piață monetară. Ele sunt concepute pentru a oferi lichiditate și siguranță.
  • Fondurile de piață monetară pot fi utilizate pentru economiile de rezervă și pentru a-și menține banii disponibili pentru cheltuieli imediate.

   ETF-uri cu obligațiuni sau ETF-uri cu venit fix:

  • ETF-urile (Fondurile tranzacționate la bursă) care se concentrează pe obligațiuni sau venit fix pot fi o modalitate eficientă de a investi în instrumente financiare cu risc redus. Ele oferă lichiditate și diversificare.
  • Cercetați ETF-urile disponibile pe piață pentru a găsi cele care se potrivesc cel mai bine cu obiectivele dvs. de investiții.

  Planificarea și diversificarea:

  • Planificați cu atenție obiectivele dvs. financiare și timpul în care aveți nevoie de bani. Investiți în instrumente care se potrivesc cu aceste obiective.
  • Diversificarea portofoliului dvs. poate reduce riscul și poate contribui la obținerea unui echilibru între randament și siguranță.

  În concluzie, instrumentele financiare reprezintă o componentă esențială a piețelor financiare și a strategiilor de investiții. Acestea sunt vehicule care permit investitorilor să participe la diverse piețe și să își atingă obiectivele financiare.

  Ultimele Articole

  Articole Asemănătoare